بخش گارانتی محصولات اروند رایانه پارس

برای ثبت گارانتی و استفاده از خدمات، جهت تماس کارشناسان ما با شما موارد زیر را تکمیل نمایید

برای دریافت کد IMEI از جعبه محصول استفاده کنید و یا کد #06#* را شماره گیری فرمایید

Loading
Your message has been sent. Thank you!

دفتر مرکزی

اهواز، کیانپارس ، خیابان پهلوان شرقی، مجتمع واد

دفترپشتیبانی

اهواز، زیتون کارمندی، خیابان حجت، مجتمع کامپیوتری زیتون، طبقه اول

کارخانه

اهواز، جاده پدافند، سایت بنکداران، خیابان اول، کارخانه اروند رایانه پارس