نظر سنجی خدمات اروند رایانه پارس

کاربر گرامی با شرکت در نظر سنجی خدمات شرکت اروند رایانه پارس ما را در ارايه هر چه بهتر این خدمات یاری نمایید

1 - میزان رضایت از کیفیت محصول و مطابقت آن با مشخصات فنی ارائه شده

2 - میزان رضایت از کیفیت بسته بندی محصول

3 - میزان رضایت از تحویل به موقع محصول

4 - میزان رضایت از پاسخگویی به مسائل،مشکلات و شکایات مطرح شده

5 - میزان رضایت از نحوه رسیدگی و پیگیری شکایات مطرح شده

6 - میزان رضایت از نحوه اطلاع رسانی شرکت در خصوص مشخصات فنی محصولات

7 - میزان تمایل به خرید مجدد محصولات شرکت

8 - میزان رضایت از سرعت در مراحل اداری دریافت محصول (بورکراسی تحویل محصول)

9 - نحوه برخورد نمایندگان خدمات پس از فروش با مشتری

10 - میزان رضایت از پیگیری نظرات و استفاده از پیشنهادات مشتریان

11 - میزان رضایت از کارشناس خدمات

12 - میزان رضایت کلی از شرکت