}

گواهینامه ها و استانداردها

استانداردهای بین المللی و گوهینامه های ایزو این اطمینان را حاصل می کنند که تمامی محصولات و خدمات بصورت ایمن، قابل اعتماد و با کیفیت خوب ارائه می شوند، شرکت اروند رایانه پارس نیز در طول فعالیت خود موفق به کسب افتخارات و گواهینامه‌های متعددی شده است که در زیر برخی از آن‌ها آورده شده‌اند

استاندارد سلامت،ایمنی و محیط زیست

HSE.MS

استاندارد الزام آور مدیریت زیست محیطی، ایمنی و بهداشت حرفه ای ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی

استاندارد ایزو مدیریت کیفیت

ISO 9001

استاندارد تضمین کیفیت برای سازمان های طراح، تولید و ارائه کننده خدمات و نصب

استاندارد ایزو مدیریت زیست محیطی

ISO 14001

این استاندارد الزامات قانونی، حقوقی و اخلاقی سازمان‌ها در راستای حفظ محیط زیست را مشخص می‌کند

استاندارد ایمنی و بهداشت حرفه ای

OHSAS 18001

محافظت كاركنان و سایر ذینفعان در مقابل ریسك های منتج از فاكتورهای مضر سلامتی

استاندارد کیفیت و بهبود در صنایع نفت و گاز

ISO 29001

الزامات سیستم های مدیریت کیفیت را برای چیدمان، تاسیس، تولید و اجرای محصولات و خدمات صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی را مشخص می کند